PROJECTES

« Tornar


Sta. Coloma de Gramanet, Reparació interior, reforç estructural i impermeabilització exterior. Sta. Coloma de Gramanet, Reparació interior, reforç estructural i impermeabilització exterior.

Sta. Coloma de Gramanet

Reparació interior, reforç estructural i impermeabilització exterior.

Treballs en la reparació interior de una coberta prefabricada, col·locació del reforç estructural pertinent per tal de garantir la seva durabilitat i regeneració i pintat amb morters especials de les superfícies afectades interiorment.
Com a conseqüència dels vapors del clor el formigó interior de la coberta prefabricada s’ha vist afectada en la seva composició. Per protegir la seva armadura i gruixos de formigó inicials s’han passivat totes les armadures amb productes especials i regenerat les superfícies fins a obtenir els gruix requerit. Un cop finalitzades aquestes feines s’ha procedit en el pintat interior final de tota la seva superfície.
Impermeabilització de la coberta prefabricada en tota la seva superfície exterior amb pintures epoxi per tal de garantir la seva estanquitat i durabilitat.