PROJECTES

« Tornar


E.D.A.R. Montcada i Reixac, Reparació i Regeneració Decantadors. E.D.A.R. Montcada i Reixac, Reparació i Regeneració Decantadors.

E.D.A.R. Montcada i Reixac

Reparació i Regeneració Decantadors.

Reconstrucció, reparació i regeneració del canal de decantació i el seu camí de rodadura en un dipòsit de formigó, concretament un DECANTADOR en una estació d’aigües Residuals.
Neteja i regeneració amb morters especials del interior i exterior del canal decantador. S’ha reconstruït novament el camí de rodadura en tot el seu perímetre. La reparació de dipòsits de formigó son mes significatives quan es troben en llocs on per la seva proximitat en ambients marins o per el contingut dels líquids a contenir son mes agressius i per això requereixen de un manteniment periòdic.