PROJECTES

« Tornar


Ariño, Reparació exterior i impermeabilització coberta. Ariño, Reparació exterior i impermeabilització coberta.

Ariño

Reparació exterior i impermeabilització coberta.

Reparació exterior i impermeabilització coberta. Dipòsit formigó per aigua potable.
Reparació exterior i pintat especial per protecció exterior del formigó amb productes anti-carbonatació. El color es pot variar de Ral en funció de la millor integració en el ambient on està ubicat. Reparació del formigó mal adherit i solt i regeneració amb morters especials d’alta resistència mecànica i especials per ambients agressius.
Col·locació de làmina de polietilè en la coberta per tal de garantir la seva impermeabilitat. Aquest tipus de l' làmina son de molt fàcil col·locació i en definitiva es un sistema molt econòmic per la impermeabilització de cobertes en dipòsits prefabricats de formigó. Col·locació de tubs per ventilació del dipòsit de formigó per ús d’aigua potable.