PROJECTES

« Tornar


Balsareny, Reparació i impermeabilització de dipòsits de formigó

Balsareny

Reparació i impermeabilització de dipòsits de formigó

Treballs de folrat de dipòsit de formigó de un diàmetre de 18 mt i alçada de 5 mt. Inicialment presentava moltes fuites importants d'aigua i en aquets casos la millor solució es el folrat interior amb làmines de P.E.A.D. (Polietilè d'alta densitat) Aquestes làmines permeten garantir una estanquitat final total i el la seva durabilitat es de mes de 50 anys. Aptes per aigua potable.

La garantía d'unió de les làmines es per la doble soldadura tèrmica que se lis dona.

Una altre gran avantatge es que permet omplir el dipòsit de forma immediata un cop acabades les feines, sense tenir la necessitat d'esperar el assecatge dels productes empleats.

Aquets treballs de impermeabilització i folrat de dipòsits de formigó, al tractar-se d'un espai confinat tots el empleats es necessari complir amb el protocol específic de treballs en espais confinats, els quals, la nostra empresa els te actualitzats en tot moment.

Ubicat en la població de Balsareny.