PROJECTES

« Tornar


Osona, Reparació i impermeabilització de dipòsits de formigó

Osona

Reparació i impermeabilització de dipòsits de formigó

Impermeabilització de dipòsit de formigó armat i execució de 3 orificis nous per comunicar 2 vasos existents amb pasatubs d'acer inoxidable 316 i diàmetre 400cm.

Els treballs de impermeabilització del dipòsit es varem executar amb una aplicació en primer lloc de producte regulador de la superfície i posteriorment amb 2 capes de productes especials per ambients agressius, ja que el contingut del dipòsit es per la recollida d'aigües residuals.

Per garantir millor la seva estanquitat es varen reconstruir les mitges canyes perimetrals inferiors amb massilla de poliuretà i alta elasticitat.

La durada de les feines varen ser de 3 dies, amb treballs continuats durant la nit i amb 2 torns de treballs per tal de poder agilitzar el màxim les feines.

Els orificis de 400cm de diàmetre es varem executar amb corona de diamant.

Ubicació zona d' Osona (Girona)