PROJECTES

« Tornar


St. Joan les Fonts, Dipòsits compactes modulars

St. Joan les Fonts

Dipòsits compactes modulars

Composició de varis dipòsits prefabricats de formigó, MODULARS i ampliables en alçada fins a 4 segments totals.

Aquets dipòsits de formigó s’utilitzen com a vasos d’expansió en les piscines municipals de la població.

AquaDIPÒSITS fabrica tots els dipòsits de formigó per Exposició Ambient Exposició Classe IV i per agressivitats classificades com a Q ó H segons actual norma EHE08. Aquest tema és molt important per garantir la durabilitat del formigó.