PROJECTES

« Tornar


Santander, Reparació i impermeabilització de dipòsits de formigó

Santander

Reparació i impermeabilització de dipòsits de formigó

Reparació de dipòsit de formigó de uns 10 anys d'antiguitat i de 24 mt de diàmetre i 6 mt d'alçada. Feines amb protocol específic de treballs en espais confinats consistents en la regeneració del formigó amb clara patologia de mala conservació. Un cop regenerat tot el vas interior i abans de la impermeabilització del dipòsit de formigó interior, varem aplicar-hi una imprimació o pont d'unió per tal de garantir l'adherència del producte de impermeabilització final. Aquesta impermeabilització del dipòsit de formigó es va executar amb productes especials impermeabilitzants segons el contingut del dipòsit per tal de poder garantir la durabilitat de la reparació.

La durada del treballs varen ser de uns 10 dies amb 2 equips de treball i aprofitant el cap de setmana per tal de evitar tenir que parar el procés productiu del Client.