PROJECTES

« Tornar


Lloret, Dipòsits prefabricats circulars

Lloret

Dipòsits prefabricats circulars

Dipòsit prefabricat de formigó per facilitar l’extinció dels possibles incendis forestals. El pintat exterior final amb color RAL adequat per integrar-lo en el entorn rural on està ubicat. Aquest pintat també es per protecció a la carbonatació del formigó i garantir la seva major durabilitat.