SOBRE L'EMPRESA
Fabricació propia

Aquadipòsits neix de l'experiència de més de 20 anys en la fabricació, comercialització, reparació i impermeabilització de dipòsits prefabricats de formigó.

Treballem amb els millors productes i matèries primeres per la construcció dels dipòsits de formigó, també en el sistema constructiu, geometries i alçades. Adaptem cadascun dels nostres dipòsits prefabricats de formigó a les necessitats de cada client.

Aquadipòsits disposa de varis equips professionals, especialitats en dipòsits de formigó, preparats per treballar en espais confinats i executar tasques de muntatge, reparació o impermeabilitzacióde qualsevol tipus de dipòsit de formigó.

Treballem amb els millors productes per la impermeabilització i tractament dels dipòsits de formigó, de totes les marques, per poder garantir la solució més òptima per a cada tractament.

SERVEIS QUE OFERIM

Els principals serveis que oferim són:


  • Pressupost i metodologia personalitzada a cada client.
  • Productes i marques de primera qualitat en tractaments de les patologies dels dipòsits de formigó.
  • Gran equip de treball, especialitzats en dipòsits de formigó, disposats a realitzar treballs de nit i en jornades festives.
  • Projecte signat per un tècnic competent, en cas necessari.
  • Seguiment constant, fins a la finalització de l'obra.
  • Dipòsits de formigó d’acord a les necessitats de cada client.
  • Dipòsits de formigó amb una garantia d’estanqueïtat per un període de 10 anys.